Na stronie konfiguracji, wprowadziłeś nazwę swojego Wi-Fi i jego hasło i kliknąłeś szary przycisk na dole. Ale „Feinstaubsensor-XXXXXX”  pojawia się na liście twojego Wi-Fi, a kiedy próbujesz uzyskać dostęp do danych swojego detektora, natkniesz się na komunikat „Sensor nicht gefunden” („nie znaleziono detektora”). Spróbuj następujących opcji:

·  Na stronie stronie konfiguracji, wprowadź hasło swojego Wi Fi, zwracając uwagę na wielkość liter. Jeśli go nie zmieniłeś, hasło to powinno być na modemie.

· Sprawdź, czy częstotliwośc Wi Fi, do którego próbujesz podłączyć detektor, jest w paśmie 2,4 GHz, a nie 5 GHz. Te informacje powinny znajdować się w górnej części strony konfiguracji,obok nazwy Twojego Wi-Fi.

· Czasami, nawet jeśli nazwa i hasło wifi są poprawne, a częstotliwość  2,4 GHz,  konieczne jest kilkukrotne powtórzenie tego kroku. Czasami trzeba odczekać od 5 do 10 minut między momentem potwierdzenia strony konfiguracji a momentem zniknięcia komunikatu „Sensor nicht gefunden”.

Należy także pamiętać by nie stosować długiego kabla USB pomiędzy komputerem, a detektorem.

Wyłącz Wi Fi. Twój detektor („Feinstaubsensor-XXXXXX”) powinien pojawić się ponownie na liście twojego Wi-Fi. Wykonaj następujące kroki. Czasami musisz spróbować kilka razy, zanim zacznie działać.

Co robić jeśli mój detektor jest zainstalowany i podłączony, ale nie tworzy wykresów?

Odłączenie i ponowne podłączenie detektora powinno rozwiązać problem. Problemem może być również to, że twój detektor jest zbyt daleko od modemu Wi Fi. W tym celu należy sprawdzić  tutaj wpisując zamiast XXXXXXX swój numer czujnika można zobaczyć czy widoczny jest sygnał, nawet -90 dB zapewnia poprawne wysyłanie danych.

W tym celu konieczne jest zarejestrowanie czujnika. Należy postępować zgodnie z tą procedurą.

Od momentu rejestracji do chwili widoczności czujnika na mapie potrzebnych jest kilku minut.

Jak najbliżej ruchu drogowego. Jeśli masz wybór między ulicą, a ogrodem, wybierz ulicę. Jeśli masz wybór między parterem, a pierwszym piętrem, drugim piętrem itp., wybierz parter. Detektory zainstalowane w ogrodzie i/lub na piętrze pozostają jednak bardzo przydatne, ponieważ będziesz wiedzieć, jak daleko może dochodzi do zanieczyszczenia powietrza.

Idealnym rozwiązaniem jest możliwość zainstalowania detektora na wysokości nosa (około 1,65 – 2 m) w porównaniu z wysokością gruntu (poziomu ulicy, ogród, taras itp.). Tą przybliżoną wartość należy podać podczas rejestracji.

Kalkulacji kosztu: Czujnik cząstek stałych pobiera około 1 W, w ciągu roku to: 0,001kW x 24 godziny x 365 dni)=8,76 kWh x 0,8 zł/kWh) czyli około 7 zł / rok, mniej niż 60 gr/mies.

Zasilanie: Kabel USB można również przedłużyć do około 6-7 m, ponieważ doprowadza tylko zasilanie (bez  danych). Przy rozsądnym rozwiązaniu bateryjnym i zasilaniu solarnym także powinno działać. Jeśli znajdziesz tanie rozwiązanie zapewniające czas działania dłuższy niż tydzień zapraszamy do kontaktu  z Luftdaten.

WLAN: musi być zawsze włączony, ESP8266 z naszym oprogramowaniem nie ma pamięci. Jeśli Wi-Fi zostanie wyłączone np. na noc, wtedy nie są udostępniane dane.

Generowany ruch: jest bardzo mały, przekazywany jest ID stacji, czas oraz  4 tekstowe dane (PM 10, PM 2,5, temperatura, wilgotność).

Proszę sprawdzić czy nie jest on opisany na stronie luftdaten lub polskiej wersji strony luftdaten.org.pl. Można  szukać wsparcia na stronie Koduj dla Polski.